ארכיון של: אוגוסט 2020

איך להתכונן לגיוס לצה"ל?

עם קבלת הצו הראשון מצה"ל יש להתחיל להתכונן לגיוס. הצו הראשון נועד עבור בחינת נתונים אישיים שינתבו את החייל או