איך לפתח תלמידים מחוננים?

בעשורים האחרונים של המאה העשרים נצפתה צמיחת גוף גדול של מחקר ופיתוח, סביב תפיסת האינטליגנציה. מושגים חדשים אפשרו גישות חדשות לזיהוי ופיתוח מחוננים צעירים. מאמר זה מציג מודל לחינוך ילדים ובני נוער מחוננים, על בסיס תפיסת פיתוח כישרונות, כולל שיטות פרטניות לזהות ולפתח כישרונות של תלמידים מחוננים.

תפיסות חדשות של אינטליגנציה וכשרון

מסורת ארוכת שנים בתחום חינוך מחוננים מניחה שאפשר ורצוי לזהות ילדים כמחוננים על סמך ציוני IQ גבוהים או ציונים גבוהים במבחנים והישגים מרשימים בלימודים.

תכניות לימודים שפותחו התמקדו בתפיסת אינטליגנציה עולמית ובמקרים רבים הובילו לפיתוח תכניות לימוד חד ממדיות ייחודיות. אך החיסרון בגישה כזו היה ההתעלמות מהיחסים האישיים והפוטנציאל של מספר מחוננים.

לעומת זאת, מחקרים ממליצים על אבחונים המצביעים על יכולת ואיתור כישרונות פרטניים לשם הרכבת תכנית לימודים מותאמת. תיאוריות מדעיות מציעות מספר מרכיבים של אינטליגנציה בשלוש קטגוריות רחבות: תכנון, ניטור והערכה; כישורים ויכולות; ורכיבי רכישת ידע.

התיאוריה המדעית גורסת שאינטליגנציות מרובות, כגון ידיעת שפות רבות, יכולת לוגית-מתמטית, תפיסה מרחבית, מוסיקלית קינסתטית ובינאישית. תיאוריה זו אף הרחיבה את השקפת היכולות האנושיות של מחוננים והציגה אותם כבעלי יכולות וכישורים רב ממדיים.

חשיבות ההתמקדות בכישרונות של מחוננים

מחקר משנת 1993 הציג את המודל המפורש לפיתוח כישרונות של מחוננים, והגדיר את הבמה להתמקדות בהם. המדענים הציעו סדרת כישרונות המצביעים על יכולות אינטלקטואליות, יצירתיות, סוציו-רגשיות, תפיסות מוטוריות ויכולות אחרות.

עם יכולות בסיסיות אלו, ילדים מחוננים מקיימים אינטראקציה עם מורים או הורים ומשתפים בלימודים, אימונים, ותרגולים בפועל. באמצעות עידוד ותמיכה, כישורי הילד מתפתחים מחוויות אלו.

מודל להכרה ופיתוח כישרון בבתי הספר

תכניות לימודים ושירותים לבני נוער מחוננים יכולים לענות על צרכיהם באופן הטוב ביותר, לקדם את הישגיהם בחיים ולתרום לשיפור החברה כאשר בתי ספר מזהים את כוח הכישרון הפרטני של התלמידים וממקדים את השירותים החיוניים בכישרונות אלו.

בתי הספר נמצאים בעמדה ייחודית לזהות ולפתח את כישורי התלמידים בארבעה תחומים עיקריים: אקדמיים, אמנותיים, מקצועיים-טכניים, ואישיים-חברתיים. התחום האקדמי כולל מדע, מתמטיקה, אנגלית, לימודי חברה ושפות. מחול, מוסיקה, דרמה, צילום ואמנות גרפית מהווים את התחום האמנותי.

תחומים מיוחדים של כישרונות

התחומים המקצועיים-טכניים הם כלכלת בית, מסחר-תעשייה, משרד-עסקים, חקלאות ומחשבים-טכנולוגיה. לבסוף, התחום הבין אישי, מנהיגות, טיפול ושירותי אנוש הם תחומים פוטנציאליים שבהם ניתן לבצע זיהוי וטיפוח של כישרונות פרטניים של מחוננים.

מספר סמלים של דירוג שימושיים בזיהוי כישרונות בכל ארבעת התחומים. אלו כוללים את המאפיינים הנפוצים לדירוג תלמידים מחוננים בהתאם לסולם הדירוג האקדמי וסולם הדירוג המקצועי. מגוון נרחב של מבחני כישרון והישגים יכול לשמש לזיהוי הכישורים האקדמיים וחלק מהכישורים המקצועיים-טכניים.

מבחנים למחוננים

מבחנים למחוננים מאפשרים לזהות ולהעריך כישרונות בתחומים שונים, יצירתיים או אקדמיים, ומציגים תוצאות המאפשרות הכוונה מדויקת לפיתוח הכישורים של הילדים, תוך התמקדות בהרכבת תכניות לפיתוח הכישורים.