עורך דין רשלנות רפואית

שירותי בריאות ניתנים לכלל האוכלוסייה במסגרות רפואיות שונות. לעיתים, נגרמים למטופלים נזקים בגלל רשלנות רפואית. היא מוגדרת כאירוע בו נגרם נזק למטופל כתוצאה מרשלנות של רופא, אחות, וכל בעל תפקיד רפואי אחר. היא יכולה להיגרם בשוגג, בגלל היסח הדעת או  מסיבות אחרות. כאשר מטופל חושב שנגרם לו נזק בגין רשלנות רפואית הוא יכול להגיש תביעה כנגדו. הוא אינו חייב להוכיח כי  המטופל התכוון לפגוע במטופל כדי להוכיח רשלנות, כי, בהחלט, יכול להיות מצב שבו המטפל כלל אינו יודע שהתרשל. עורך דין רשלנות רפואית מטפל במצבים כאלו.

עורך דין רשלנות רפואית

רשלנות רפואית מוגדרת כמתן שירות רפואי תוך סטייה מרמת  הזהירות הסבירה שבה היה צריך לנהוג הגורם המטפל, ושכתוצאה מהרשלנות נגרם הנזק למטופל. מבחינים בסוגים שונים של נזקים כאשר החמורים בהם עלולים לגרום לנכות תמידית או, חלילה, למוות. במקרים כאלו, יהיה צורך לפצות את  הנפגעים בפיצויים כספיים. אלו נועדו לפצות על  הסבל שנגרם, ובנוסף, להעניק לנפגעים, בני משפחתם או שניהם גם יחד כספים שאמורים לשרת אותם בהתמודדות עם הנסיבות החדשות אליהן הם נקלעו.

מומלץ לכל מי  שנפגע בסיטואציות כאלו להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית כבר עם  התגלות החשדות. במקרים מורכבים במיוחד יש חשיבות להתנהלות נכונה כדי למנוע טעויות שיקשו בעת  הגשת התביעה. מי שאמורה לשלם את הפיצויים היא חברת הביטוח המבטחת את  המוסד הרפואי או  הרופא. היא תעשה מאמצים רבים להקטין אשמת  המטפלים, ולכן, יכולים להיווצר מצבים בהם נציגיה פונים לנפגעים ומנסים לערער את תביעותיהם. עורך הדין, ייעץ, במקרים אלו להימנע מקשר עימם.

עורך דין שמקבל את  התיק לידיו יבדוק אם אכן יש עילה לתביעה ומהם סיכויי הצלחתה. במידה וכן, ינסה להשיג פיצוי ללא משפט, במידה ותביעותיו לא תיענינה הוא יגיש תביעה לבית משפט ובה הוא יציג טיעוניו. הוא חייב להגיש מסמכים רפואיים, כלכליים ואחרים, חוות דעת של רופאים  מומחים ודו"חות נוספים  התומכים בטיעוניו. הוא מכיר את  הנושא לעומק ויודע להציג תקדימים משפטיים בתחום. הוא ישתדל להשיג את הסכומים המרביים המגיעים ללקוחו. כספים אלו יסייעו לו לשדרג את איכות חייו.